KLASA 1: HISTORIA i WOS


 
Zapraszam do zapoznania się z tematyką zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie w klasie pierwszej


 "Historia.Po prostu"
 (autorzy R.Dolecki, K.Gutowski, J .Smoleński)
 (numer dopuszczenia MEN 558/2012)

  "Wiedza o społeczeństwie. Ciekawi świata"
( autor M.Batorski)
(numer dopuszczenia MEN 469/2012)

KLASA 1

ROZKŁAD TEMATÓW Z HISTORII

"Historia.Po prostu"
 (autorzy R.Dolecki, K.Gutowski, J .Smoleński)
 (numer dopuszczenia MEN 558/2012)
WSIP


1.      Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z kryteriami oceniania
2.      Wprowadzenie do historii najnowszej
3.      Świat po wielkiej wojnie
4.      Dwudziestolecie międzywojenne
5.      Powstanie niepodległej Rzeczypospolitej
6.      Walka o granice państwa polskiego
7.      Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej
8.      Lekcja podsumowująca. Kształt. się Europy i Polski po I wś
9.      Praca klasowa
10.  Narodziny faszyzmu we Włoszech
11.  Gospodarka w dwudziestoleciu międzywojennym 
(+ Wielki Kryzys Ekonomiczny film 20') 
12.  Niemcy pod władzą Hitlera
13. Hitler oczami Chaplina (film 40')
14.  Świat u progu wojny
15 Droga do paktu Ribbentrop - Mołotow (film 30')
16.  Pierwsze lata Rosji Radzieckiej
17.  ZSRR pod władzą Stalina
18.  Lekcja podsumowująca. Kryzys demokracji w 20 leciu międzywojennym
19.  Praca klasowa
20.  Rządy autorytarne w Polsce 1926 -1939
21.  Polska polityka zagraniczna w latach  1918-1939
22.  Społeczeństwo polskie w latach 1918-1939
23.  Przemiany gospodarcze w Polsce
24.  Lekcja podsumowująca. Funkcjonowanie II RP
25.  Praca klasowa
26.  Geneza i wybuch II wojny światowej. Wojna obronna Polski
27.  Blitzkrieg. Działania na frontach w latach 1939–1941
28.  Europa pod okupacją
29.  Wielka koalicja
30.  Przełom na frontach. Koniec II wojny światowej
31.  Lekcja podsumowująca. Geneza i przebieg II wś
32.  Praca klasowa
33.  Sprawa polska w latach 1939-1943
34.  W okupowanej Polsce
35.  Polskie państwo podziemne /  Komuniści i ich program
36.  Operacja „Burza” i powstanie warszawskie
37.  Sprawa polska w latach 1943-1945
38.  Lekcja podsumowująca. Polska i Polacy w czasie II wś
39.  Praca klasowa
40 1945 - Nowy Wspaniały Świat ( film 40')
41.  Europa po II wojnie światowej
42.  Niemcy po II wojnie światowej
43.  Dominacja ZSRR w Europie Środkowej  i Wschodniej
44.  Świat po II wojnie światowej. Rywalizacja USA i ZSRR
45 Praca klasowa
46.  Procesy integracyjne w Europie Zachodniej
47.  Rozpad systemu komunistycznego
48. Historia muru berlińskiego (film 40')
49.  Zagrożenia i szanse współczesnego świata
50.  Praca klasowa
51.  Walka o władzę w Polsce
52.  Polska w latach 1948–1956. Przekształcenia gospodarcze po 1945 r
53.  PRL w okresie rządów Władysława Gomułki
54.  Dekada Gierka
55.  Narodziny „Solidarności” i stan wojenny
56.  Od stanu wojennego do okrągłego stołu
57 Solidraność - drogi do wolności (film 40') 
58.  Lekcja podsumowująca. Polska w systemie komunistycznym
59.  Praca klasowa
60.  Trzecia Rzeczpospolita
61.  Polska droga do NATO i Unii EuropejskiejKLASA 1

ROZKŁAD TEMATÓW Z WOS

"Wiedza o społeczeństwie. Ciekawi świata"
( autor M.Batorski)
(numer dopuszczenia MEN 469/2012)
OPERON 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z kryteriami oceniania
 2. Prawa i obowiązki ucznia
 3. Planujemy dalszą naukę
 4. Planujemy pierwszą pracę
 5. Szukamy pracy
 6. Podróżujemy i pracujemy za granicą
 7. Praca klasowa. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej
 8. Poznajemy swoje prawa – obywatelstwo i informacja publiczna
 9. Załatwiamy sprawy w urzędzie
 10. Dochodzimy swoich praw
 11. Kartkówka / Idziemy na wybory cz.1
 12. Idziemy na wybory cz.2
 13. Marketing polityczny czyli jak podnieść frekwencję wyborczą
 14. Kartkówka /  Kampania po amerykańsku - Barwy kampanii cz.1
 15. Kampania po amerykańsku - Barwy kampanii cz.2 
 16. Rozumiemy istotę prawa
 17. Rozróżniamy gałęzie prawa
 18. Uczestniczymy w procesie karnym 
 19. Uczestniczymy w procesie cywilnym
 20. Rozwiązujemy sprawy rodzinne
 21. Praca klasowa. Prawo i sądy
 22. Poznajemy organy ścigania
 23. Spotykamy się z funkcjonariuszem
 24. Unikamy zagrożeń – dbamy o własne bezpieczeństwo
 25. Poznajemy konsekwencje swoich czynów
 26. Praca klasowa Bezpieczeństwo
 27. Poznajemy genezę naszych praw. Znamy źródła praw człowieka
 28. Rozpoznajemy przejawy łamania praw człowieka
 29. Prawa człowieka a ochrona danych osobowych
 30. Praca klasowa. Prawa człowieka
 31. Poszukujemy pomocy prawnej
 32. Rozpoznajemy przejawy nietolerancji. Stajemy w obronie innychBrak komentarzy: