KLASA 2-3:Historia i społeczeństwo

W klasie II realizujemy dwa pierwsze wybrane wątki czyli:
I - Ojczysty Panteon i ojczyste spory 
II - Europa i świat 
W klasie III realizujemy dwa kolejne wybrane wątki czyli:
III - Rządzący i rządzeni
IV - Swojskość i obcość 

Dokładny rozkład tematów:
I - Ojczysty Panteon i ojczyste spory 

1. Mityczni i historyczni herosi
2. Z tarczą albo na tarczy
3. Życie jest krótkie, sława nieśmiertelna
4. Wzorowy obywatel wczoraj i dziś
5. Nowe państwo na mapie Europy – Polska Mieszka I
6. Czasy wojny i dyplomacji – Polska Bolesława Chrobrego
7. W walce o silne i niezależne państwo – Polska XI w.
8. Jedność w rozbiciu – testament Bolesława Krzywoustego 
9. Władysław Łokietek – twórca zjednoczonego Królestwa
10. Wielki król i jego państwo
11. Sprawdź, co już umiesz. Panteon cnót i wartości Praca klasowa
12. Jagiellonowie – litewska dynastia na polskim tronie 
13. Szlachta narodem politycznym – przemiany ustrojowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII w.
14. Szlachta wobec wyzwań gospodarczych XVI–XVIII w.
15. Z papieżem i przeciw niemu – problemy religijne w Rzeczypospolitej
16. Politycy i wodzowie złotego wieku
17. W orężu siła – wielcy hetmani Rzeczypospolitej w XVII w.
18. Ostatni król Rzeczypospolitej i finis Poloniae
19. „Ojczyzno moja, na końcuś upadła!” – spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej
20. Sprawdź, co już umiesz. Od świetności do upadku Praca klasowa
21. My z Napoleonem, Napoleon z nami
22. „Gdy Naród do boju wystąpił z orężem…”
23. „Za wolność naszą i Waszą”
24. Gloria victis – chwała zwyciężonym
25. Bić się czy nie bić? 
26. Polacy wobec zaborców w drugiej połowie XIX w.
27. Polityka i politycy – narodziny masowych ruchów politycznych na ziemiach polskich 
28. Sprawdź, co już umiesz. „Póki w narodzie myśl swobody żyje…” Praca klasowa
29. Ku niepodległej. Sprawa polska w czasie wielkiej wojny
30. Odrodzenie państwa polskiego 
31. Bohaterowie walk o granice II Rzeczypospolitej
32. Pod rządami sanacji
33. II wojna światowa. We wrześniu i na Zachodzie
34. Polacy wobec okupantów w czasie II wojny światowej
35. „Tworzy historię zwycięski lud”. Komuniści przejmują władzę w Polsce
36. Zniewolone społeczeństwo? Życie społeczne w PRL
37. „… idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach…” Opór społeczny w PRL 
38. Wielka zmiana – przełom 1989 r.
39. W Unii Europejskiej i NATO 
40. Sprawdź, co już umiesz. Polska XX w. Praca klasowa

II - Europa i świat 

1. U zarania wspólnoty śródziemnomorskiej
2. Kolonizacja basenu Morza Śródziemnego
3. Świat grecki, świat rzymski
4. Islam i jego wpływy na średniowieczną Europę
5. Rywalizacja chrześcijańsko-muzułmańska we wschodnim basenie Morza Śródziemnego
6. Europa Zachodnia – obszar wpływów trzech religii
7. Dlaczego Europejczycy ruszyli na wyprawy zamorskie?
8. Szalona odwaga i zimna kalkulacja czyli wielcy odkrywcy z XV i XVI w.
9. Przez morza i oceany – odkrywcy XVII i XVIII w.
10. Sprawdź, co już umiesz. Od kolebki aż po krańce świata Praca klasowa
11. Perła w koronie i chiński tort – Chiny i Indie pod europejską dominacją
12. Wpływy europejskie na Japonię i ich znaczenie
13. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku – mądrość Wschodu
14. Jądro ciemności – spór o kolonializm
15. Kartkówka z tematów 11-14 /  Europa a Stany Zjednoczone w latach 1914-1945
16. Europa a Stany Zjednoczone w okresie zimnej wojny
17. Świat małych odległości – proces globalizacji
18. Refleksji kilka na temat kultury w dobie globalizacji i amerykanizacji
19. Kartkówka z tematów 15-18 / Bez granic - wolny handel 
20. Od europejskiej dominacji do świata wielubiegunowego

III - Rządzący i rządzeni

1. Obywatel w greckiej polis 1
2. Obywatel w greckiej polis 2
3. Civitas Romanus- obywatel rzymski
4. Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za Ojczyznę 
5. Król i jego monarchia 
6. Cesarz czy papież - uniwersalistyczne wizje Europy
7. Władza w średniowiecznym mieście
8. Sprawdź co już umiesz . Starożytnośc i Średniowiecze Praca klasowa
9. Defeudalizacja czy refeudalizacja
10. Parlament w Polsce i Europie
11. Oligarcha w systemie politycznym
12. Angielskie rewolucje przeciwko królom
13. Wielka Rewolucja Francuska
14. Konstytucyjne wizje parlamentu w XIX wieku
15 Sprawdź co już umiesz Nowożytność Praca klasowa
16. Dziewiętnastowieczne rewolucje społeczno-polityczne
17. Anarchizm
18. Rewolucje XX w.
19. Opozycja polityczna w PRL
20. Rewolucyjny rok 1989
21. Zniewolone społeczeństwo przyszłości Od utopii do antyutopii
22. Sprawdź, co już umiesz XIX i XX wiek Praca klasowa 

IV - Swojskość i obcość 

1. Grecy - pierwsi Europejczycy 
2. Męzny barbarzyńca - kulturalny Rzymianin
3. Barbarzyńskie królestwa
4. Lekcja powtórzeniowa - Starozytność
5. Chrześcijanie, heretycy i poganie w średniowieczu
6. W czasach krucjat 
7. Lud bez państwa Żydzi w Europie średniowiecznej
8. Mozaika etniczna Rzeczpospolitej
9. Nowozytna idea tolerancji
10. Stary i Nowy Świat 
11. Europejczyk – misjonarz i konkwistador
12. 'Dzikie ludy" w oczach europejskich myślicieli 
13. Sprawdź, co już umiesz Średniowiecze i Nowożytnośc Praca klasowa
14 Kolonializm imperializm i rasizm w XIX wieku
15. Dobry dzikus – wizerunek dzikiego człowieka w literaturze 
16. Ruchy narodowe w XIX w.
17. II RP - państwo wielu kultur
18. Rózne oblicza nacjonalizmu i rasizmu w XX w.
19. Sprawdź co już umiesz XIX i XX wiek Praca klasowa
20. Współczesne społeczeństwo wielokulturowe
21. Wielkulturowość : tolerancja i konflikt 1 komentarz:

Janusz pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.